Irma Siecker

Systeemtherapeut (neemt geen nieuwe patiënten aan ivm afbouw en stoppen)


Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapeut). De opleiding tot systeemtherapeut heb ik gevolgd bij het Lorentzhuis in Haarlem. Sinds 2010 ben ik werkzaam in de praktijk voor gezondheidspsychologie. Ik werk met individuele cliënten, partner/relaties en families. In mijn werk maak ik graag creatief gebruik van de verschillende invalshoeken die ik mij, naast mijn basisopleidingen met verschillende specialismen heb eigengemaakt. Zoals de Mentaliseren Bevorderende Therapiemethodiek (MBT) en de Emotional Focussed Therapiemethodiek (EFT). Ik ben geregistreerd basistherapeut MBT en gevorderd therapeut EFT. Naast de kennis en ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren, zijn betrokkenheid, oprechtheid en humor voor mij belangrijke toevoegingen aan mijn behandelingen. Voordat ik in de prakrijk voor gezondheidspsychologie ging werken, werkte ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Riagg Haagrand in Voorburg, bij de afd. Ouderenzorg, daarna als systeemtherapeut bij GGZ Rivierduinen, Kinderen en Jeugd en het Vroege Interventieteam Psychose. Momenteel werk ik drie en een halve dag als systeemtherapeut bij de specialistische afdeling Mentaliseren Bevorderende Therapie van GGZ Rivierduinen.         Centraal in mijn werk staan kwaliteit en effectiviteit. Om voldoende op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in mijn vakgebied volg ik scholingen en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG), de vereniging voor Emotional Focussed Therapy (EFT) en de vereniging van Mentaliseren Bevorderende Therapie Nederland.  Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA) en het Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBZC).

Mijn praktijkdagen zijn op maandag overdag en op verschillende doordeweekse avonden (uitgezonderd vrijdagavond).

Ik verwerk medische gegevens van mijn cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik de privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Irma Siecker 071-5414532. In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik aangesloten bij P3NL, te vinden op www.P3NL.nl  zij hebben namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionarissen, Mw. S.J.J.M. de Groot, Mw. drs. J.M.S. van Kessel en Mw. drs. M.J.M. Timmers staan vermeld op de website van Klacht & Company.

Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt dient bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. 
  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de cliënt de klacht  voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. 
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.
  • Daarnaast kunnen aangesloten leden gebruikmaken van het model klachten- en geschillenreglement en van de voorbeeldteksten voor op de website en/of een informatiefolder van P3NL.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie of ziekte terecht bij één van de  behandelaren van de Praktijk voor gezondheidspsychologie, door het nummer van de praktijk voor gezondheidspsychologie te bellen of te mailen.

BIG nummer 19007637130
AGB zorgverleners code 94-060481
AGB praktijkcode 94-011299
KVK 53466357