Irma Siecker


Systeemtherapeut

Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeut (relatie en gezinstherapeut). De opleiding tot systeemtherapeut heb ik gevolgd bij het Lorentzhuis in Haarlem. Sinds 2010 ben ik werkzaam in de praktijk voor gezondheidspsychologie. Ik werk met individuele cliënten, partner/relaties en families. In mijn werk maak ik graag creatief gebruik van de verschillende invalshoeken die ik mij naast mijn basisopleidingen met verschillende specialismen heb eigengemaakt. Zoals de Mentaliseren Bevorderende Therapie en de Emotional Focussed Therapie. Ik ben basistherapeut MBT en gevorderd EFT therapeut. Naast de kennis en ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren, zijn betrokkenheid, oprechtheid en humor voor mij belangrijke toevoegingen aan mijn behandelingen.
Voor ik in de praktijk voor gezondheidspsychologie ging werken, werkte ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Riagg Haagrand in Voorburg bij de afd. Ouderenzorg, daarna als systeemtherapeut bij GGZ Rivierduinen, Kinderen en Jeugd en momenteel werk ik naast de praktijk ook nog drie dagen als systeemtherapeut bij GGZ Rivierduinen, specialistische afd. Eerste psychose en Mentaliseren Bevorderende therapie.
Lid NVRG, Lid EFT, Lid NVPA

Op de website van Stichting EFT vindt u meer informatie over deze vorm van therapie.

Ik  verwerk medische gegevens van mijn cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Irma Siecker 071-541 45 32.

Ik werk op maandag de hele dag in de praktijk en op de woensdagavond.

BIG nummer 19007637130
AGB zorgverleners code 94-060481
AGB praktijkcode 94-011299
KVK 53466357

terug naar de therapeuten