Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Behandelingen

Volwassenen

Problemen

• Angst en paniekklachten
• Angstklachten
• Trauma
• Dwang (handelingen/gedachten)
• Overmatig piekeren
• Depressie
• Moeite met assertiviteit
• Relatie- en gezinsproblemen
• Gevoelens van schuld of schaamte
• Onduidelijke lichamelijke (pijn) klachten
• Negatief zelfbeeld
• Overbelasting / spanningsklachten
• Verlies en Rouwverwerking
• Psycho oncologie
• Werkproblematiek
• ADHD

Therapie aanbod
In onze praktijk maken we gebruik van de volgende therapievormen:
• Cognitieve gedragstherapie
• EMDR
• Relatietherapie
• Systeemtherapie
• Ouderbegeleiding
• Psychoanalyse
• E-health
• Mindfullness
• ‘Big move’ groepen

In het eerste gesprek (soms in de eerste gesprekken) worden de problemen en uw (relevante) voorgeschiedenis in kaart gebracht. Daarnaast kan met behulp van vragenlijsten/psychodiagnostiek gekeken worden naar de ernst van de klachten, uw persoonlijk functioneren en of wij passende hulp kunnen bieden.
De behandelingen zijn overwegend klachtgericht in de Generalistische Basis GGZ. In de Gespecialiseerde GGZ is de behandeling zowel gericht op de klacht als op de persoon als geheel. Het doel van de behandelingen is om weer zo snel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Kinderen en jongeren

Problemen

Jonger dan 12 jaar
• Autistisch
• Problemen met emoties
• Moe
• Iemand die moeite heeft op school
• Iemand die veel moet
• Iemand die nare dingen heeft meegemaakt
• problemen met andere kinderen
• Iemand met moeheid of pijn

Tussen 12 en 18 jaar
• Angsten
• Autisme
• Concentratieproblemen
• Dwangklachten
• Lichamelijke klachten en pijn
• Moeite met leren
• Negatieve gedachten over jezelf
• Pesten en social media
• Piekeren en slaapproblemen
• Somberheid
• Verdriet
• Vervelende gebeurtenissen
• Woede en boosheid

Therapie aanbod
• Individuele begeleiding
• Ouderbegeleiding
• Mediatietherapie (kind is zelf niet betrokken bij de behandeling)
• Cognitieve gedragstherapie
• EMDR
• Gezinstherapie/begeleiding