Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Procedure aanmelden - intake - behandeling - afronding

Aanmelden
Nadat je bij je huisarts (of een andere verwijzer zoals kinderarts/specialist, collega GZ/KP psycholoog of psychotherapeut) je klachten hebt besproken en deze heeft je verwezen naar de basis GGZ of specialistische GGZ, kunt je je via onze website of telefonisch aanmelden. We bekijken je aanmelding en nemen contact met je op. We bekijken dan onder meer bij welke behandelaar je verwijzing het beste past. Helaas zul je in de meeste gevallen nog even moeten wachten en plaatsen we je op de wachtlijst (zie wachtlijsten).

Intakegesprek en indicatiestelling
Zodra je kunt starten, beginnen we met de intake, bestaande uit het invullen van een (beperkt) aantal vragenlijsten en één of twee intakegesprekken. Daarin kun je je klacht beschrijven en zullen wij vragen naar achtergrondinformatie die nodig is om je klachten goed te begrijpen. Tijdens de intake zullen we ook beoordelen of de indicatie juist is met andere woorden of je bij ons op de juiste plaats bent voor je behandeling.  In sommige gevallen zal blijken dat er geen behandeling nodig is of dat een behandeling ergens anders passender is.  In dat geval zullen we je doorverwijzen of terug verwijzen naar je huisarts. Na de intake wordt er wordt een intakerapportage gemaakt welke na jouw akkoord naar de huisarts verzonden wordt. 

Behandelplan, en behandeling
Direct na de intake, ga je meestal bij dezelfde therapeut starten met je behandeling. Er zal eerst samen met jou een behandelplan worden opgesteld, waarin de diagnose, jouw doelstellingen en de in te zetten behandelvorm met je worden besproken. In de vervolgafspraken gaan we werken aan de gestelde doelen.

Afsluiting
Als jouw behandeldoelen zijn bereikt, sluiten we de behandeling af. Er wordt een eindrapportage gemaakt voor jouw huisarts, die na jouw toestemming zal worden verzonden naar de huisarts. Soms kan blijken dat er een vervolgbehandeling nodig is. Samen met jou kijken we dan wat er nodig en mogelijk is en zullen wij zorgen voor een verwijzing en overdracht naar een volgende behandelaar of zullen we je hiervoor terug verwijzen naar je huisarts. Het dossier wordt vervolgens gesloten en in principe gedurende 20 jaar bewaard.