Praktijk voor gezondheidspsychologie
aanmelden

Procedure aanmelden - intake - behandeling - afronding

Aanmelden
Nadat u bij je huisarts (of een andere verwijzer zoals kinderarts/specialist, collega GZ/KP psycholoog of psychotherapeut) uw klachten hebt besproken en deze heeft u verwezen naar de basis GGZ of specialistische GGZ, kunt u zich via onze website of telefonisch aanmelden. We bekijken uw aanmelding en nemen contact met u op. We bekijken dan onder meer bij welke behandelaar u verwijzing het beste past. Helaas zult u in de meeste gevallen nog even moeten wachten en plaatsen we u op de wachtlijst (zie wachtlijsten). Afspraken kunnen zowel face to face op de praktijk of via beeldbellen gedaan worden. 

Intakegesprek en indicatiestelling
Zodra u kunt starten, beginnen we met de intake, bestaande uit het invullen van een (beperkt) aantal vragenlijsten en één of twee intakegesprekken. Daarin kunt u uw klacht beschrijven en zullen wij vragen naar achtergrondinformatie die nodig is om uw klacht goed te begrijpen. Tijdens de intake zullen we ook beoordelen of de indicatie juist is, met andere woorden of u bij ons op de juiste plaats bent voor uw behandeling.  In sommige gevallen zal blijken dat er geen behandeling nodig is of dat een behandeling ergens anders passender is.  In dat geval zullen we u doorverwijzen of terug verwijzen naar uw huisarts. Na de intake wordt een rapportage gemaakt welke - na uw akkoord - naar de huisarts verzonden wordt. 

Behandelplan, en behandeling
Direct na de intake zult u (meestal) bij dezelfde therapeut starten met uw behandeling. Er zal eerst samen met u een behandelplan worden opgesteld, waarin de diagnose, uw doelstellingen en de in te zetten behandelvorm(en) met u worden besproken. In de vervolgafspraken gaan we werken aan de gestelde doelen.

Afsluiting
Als uw behandeldoelen zijn bereikt, sluiten we de behandeling af. Er wordt een eindrapportage gemaakt voor uw huisarts, die na uw toestemming zal worden verzonden naar de huisarts. Soms kan blijken dat er een vervolgbehandeling nodig is. Samen met u kijken we dan wat er nodig en mogelijk is en zullen wij zorgen voor een verwijzing en overdracht naar een volgende behandelaar of zullen we je hiervoor terug verwijzen naar je huisarts. Het dossier wordt vervolgens gesloten en in principe gedurende 20 jaar bewaard.