Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Tarieven

Het Zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel gelden verschillende tarieven voor o.a. diagnostieksessies, therapiesessies, e-mailcontact en intercollegiaal overleg. De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult  aangepast op basis van de realisatie.
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Deze informatie is te vinden via 'mijn omgeving' van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van uw zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverlener of zorgverzekeraar kan u helpen als u vragen hebt over juw declaratieoverzicht.
Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Volwassenen
In 2024 heeft u - wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen - vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp.  U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Het eigen risico kunt u zelf in stapjes verhogen tot maximaal € 885.

Uw kosten worden 100% vergoed door uw zorgverzekeraar als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar. U kunt hier per therapeut vinden welke therapeut met welke verzekeraar contracten afgesloten heeft.
In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, betaalt u de rekening zelf en declareert u deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar.
Aangeraden wordt om in dat geval contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u de kosten declareert.

Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft geen verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen.

Tarieven 2024

 Kinderen en Jongeren
Kinderen en Jongeren vallen niet meer onder de zorgverzekeraar als het gaat om hun GGZ zorg, maar onder de gemeenten. De vergoeding valt bij kinderen en jongeren dus ook niet onder het eigen risico. De huisarts en de jeugdteams van de gemeenten kunnen verwijzen.  Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, vallen zij wel onder de verzekering van de zorgverzekeraar. Vanaf dat moment geldt ook weer het eigen risico.

Onverzekerde zorg 2024 (zelf betalen)
Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen). U zal de behandeling voor onverzekerde zorg zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
Het tarief in onze praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief  is in 2024 € 131,82.

Tarief relatie- en systeemtherapie
Voor de systeem- of relatiegesprekken bij Irma Siecker gelden andere tarieven. Soms kan een deel van de behandeling bij Irma Siecker vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve zorg, psychosociale of integratieve behandeling). De tarieven bij de systeemtherapeut (Irma Siecker): 

Intake: 95 euro
Behandeling: 70 euro per uur.

  No - show
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor no show is € 50,-- per gemiste afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

  Intercollegiaal overleg
  Voor intercollegiaal overleg (kort van 5-15 minuten, lang vanaf 15 minuten) gelden aparte tarieven die ook terug te vinden zijn in de standaardtarieflijst. 

  Asynchrone digitale zorg
  Gesprekken die face to face of of via beeldbellen plaatsvinden vallen onder de diagnostiek of behandelsessies. Een e-mail, chat die op een later moment wordt beantwoord valt onder asynchronale digitale zorg en ook die kan gedeclareerd worden.

  Klik hier voor Algemene betalingsvoorwaarden