Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Tarieven


Volwassenen
In 2019 heeft u - wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen - vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekering gaat de rekening naar de zorgverzekeraar (klik hier om te zien met welke verzekeraars uw therapeut een contract heeft). Als uw behandelaar geen contract heeft gaat de rekening naar uzelf, en moet u die indienen bij uw verzekeraar. Er gelden dan andere tarieven, en u moet meestal een gedeelte zelf betalen (+/- 30% ). Voor verzekeraars waarmee de behandelaar geen contract heeft afgesloten worden de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ en de SGGZ gehanteerd. Check bij uw verzekeraar welk percentage deze hanteert van het NZA tarief, waarvan dan weer dat gedeelte vergoed wordt. Verzekeraars hanteren namelijk eigen percentages. Klik hier voor de tarieven in de GB-GGZ.  U vindt hier de tarieven voor de SGGZ. 

Het kan voorkomen dat de behandeling meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. In dat geval kan de psycholoog opschalen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Niet van alle stoornissen wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 

Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft geen verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen.

Basis GGZ
In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling, deze wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten.  Elke prestatie heeft een maximumtarief. Wat er uiteindelijk voor uw behandeling gedeclareerd wordt bij uw verzekeraar is weer afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. 

Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een onvolledig behandeltraject  in rekening brengen. Dit zijn de tarieven voor een onvolledig bebandeltraject.

Gespecialiseerde GGZ
In de S GGZ is er geen limiet aan de tijdsduur, maar deze is bedoeld voor zwaardere problematiek. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Kinderen en jongeren
Kinderen en Jongeren vallen niet meer onder de zorgverzekeraar als het gaat om hun GGZ zorg, maar onder de gemeenten. De vergoeding valt bij kinderen en jongeren dus ook niet onder het eigen risoco. De huisarts en de jeugdteams van de gemeenten kunnen verwijzen, verder gelden dezelfde werkwijze en bepalingen. Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, vallen zij weer wel onder de verzekering van de zorgverzekeraar. Vanaf dat moment geldt ook weer het eigen risico.

Standaardprijslijst 2019
Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen). De cliënt zal de behandeling voor onverzekerde zorg zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
Het tarief voor onverzekerde zorg in 2019 dat wij hanteren is 105,25 euro (maximale NZA Tarief).

Tarief systeem- en relatietherapie
Voor de systeem- of relatiegesprekken bij Irma Siecker gelden andere tarieven. Soms kan een deel van de behandeling bij Irma Siecker vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve zorg, psychosociale of integratieve behandeling). De tarieven bij de systeemtherapeut (Irma Siecker): 

    Intake: 90 euro
    Behandeling: 65 euro per uur.

    No - show
    Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor no show is € 50,-- per gemiste afspraak. De betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.