Antoinette Timan

GZ-psycholoog / psychotherapeut

Na ruim 20 jaar in verschillende grote GGZ-instellingen te hebben gewerkt, werk ik sinds 2017 bij de praktijk voor gezondheidspsychologie. Ik werk zowel met kinderen, jongeren, hun ouders als (jong)volwassenen.

Ik richt me op verschillende emotionele klachten zoals angsten, somberheid, trauma, onzekerheid, psychosomatische klachten, hechtingsproblematiek en levensfase/identiteitsproblematiek. Ik bied zowel basis GGZ (GBGGZ) als specialistische GGZ (SGGZ). In mijn werk vind ik het belangrijk om iemand goed te leren kennen en samen te onderzoeken waar de klachten vandaan komen en welke hulp hierbij het best aansluit.

Ik werk middels cognitieve gedragstherapie, schematherapie, inzichtgevende therapie, mentaliseren bevorderende therapie (MBT), EMDR en systeemtherapie. De behandeling is zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk.

Tevens ben ik aangesloten bij de volgende vakverenigingen: LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), VKJP (vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie) en ZP Jeugd Holland Rijnland (Zelfstandige Praktijken GGZ Holland Rijnland).

Voor 2023 heb ik een contract met Z&Z , Eno, CZ, DSW, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, ONVZ en ASR. Voor 2024 heb ik een contract met Z&Z , ONVZ, CZ, DSW, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, Caresq, Salland en ASR. 

Heeft u een andere verzekeraar, dan gaat de rekening naar uzelf en kunt u deze indienen bij uw verzekeraar. Elke verzekeraar hanteert hierbij eigen percentages van vergoeding. Zie meer informatie onder het kopje “Tarieven”.

Voor behandelingen van kinderen en jongeren heb ik een contract met de gemeenten die onder Holland Rijnland vallen.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

BIG registratienummers GZ-psycholoog 09059931425 / Psychotherapeut 29059931416
AGB zorgverlenerscode 94015670
AGB praktijkcode 94063232
KVK 68737572

Ik  verwerk medische gegevens van mijn cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen.

Link naar mijn kwaliteitsstatuut