Lidwien Cornelissens
praktijk voor psychotherapie

Psychotherapeut / psychoanalytica
medisch ethicus

De Praktijk voor Gezondheidspsychologie werkt samen met Lidwien Cornelissens, vrijgevestigd psychotherapeut.

Na mijn studies vergelijkende godsdienstwetenschappen en medische ethiek volgde ik de opleiding voor BIG geregistreerd psychotherapeut (psychodynamisch en cognitieve gedragstherapie), gevolgd door de opleiding tot psychoanalytica. In 2002 promoveerde ik op het thema ‘Professionele autonomie van de arts’. Ik werkte in het revalidatiecentrum Rijndam te Rotterdam afdeling dubbele diagnose (ernstige fysieke beperking in combinatie met ernstig psychisch lijden), het Delta-Psychiatrisch ziekenhuis op de klinische afdeling psychotherapie persoonlijkheidsstoornissen (achtereenvolgens met jongvolwassenen en volwassenen) en bij Rivierduinen (poliklinisch volwassenen). Vanaf 1997 werkte ik tevens parttime als zelfstandig gevestigde. In 2011 ben ik volledig als zelfstandig gevestigde gaan werken in het Rijnland Gezondheidscentrum. Mijn aandachtsgebieden zijn psycho-oncologie, revalidatie, EMDR, Rouw en gestagneerde rouw en adolescenten. Ik ben geregistreerd ISTDP therapeut.
Mijn praktijk is gevisiteerd door de LVVP. Dit houdt in dat ik in mijn praktijk voldoe aan de kwaliteitscriteria die deze beroepsvereniging stelt  Ik ben lid van de NVP, NVvP, NPAG en NVPO.
Ik heb contracten met alle verzekeraars.

De link naar mijn kwaliteitsstatuut.

Ik  verwerk medische gegevens van mijn cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Lidwien Cornelissens 071-541 45 32.

BIG registratienummer: 69053902516  
AGB zorgverlenerscode 94003766
AGB praktijkcode 94003795
KVK 63844559