Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Crisis

Bij crisis of in geval van nood kunt u het best direct bellen met de huisarts of - buiten kantooruren - met de huisartsenpost (telefoonnummer huisartsenpost Leiderdorp: 0900-5138039). Hulp is 24 uur per dag mogelijk. De huisarts belt zo nodig de crisisdienst die u komt helpen. U kunt ook een telefonische hulplijn bellen, bijvoorbeeld 113 of gratis 0800 0113 als u aan zelfdoding denkt