Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Behandelingen

Zorgvisie

Onze zorgvisie is dat mensen door problemen en psychische klachten afgesloten raken van hun probleemoplossend vermogen ten aanzien van die klachten. Door psychoeducatie, inzicht, oefenen in nieuwe vaardigheden en niet oordelende steun herstelt dat vermogen om de klachten beter aan te kunnen. Niet alle klachten verdwijnen, maar er is beter mee te leven.

In onze vrijgevestigde praktijk richten wij ons met op zowel intensieve langer durende psychotherapie als op kortdurende basis ggz zorg.
De zorg is erop gericht om bij patiënten met zowel lichtere als ernstige psychische problematiek met behulp van wetenschappelijk getoetste psychologische behandelingsmethoden te werken aan herstel, zodat men zo goed mogelijk kan blijven functioneren in de diverse domeinen (sociaal, wonen, zelf zorg en indien aanwezig gezin en werk) van het leven. De zorg is er bovendien op gericht de bereikte resultaten te stabiliseren en de kans op terugval zo klein mogelijk te maken.

In onze praktijk werkt een zevental medewerkers, elk met hun eigen specialiteit en deskundigheidsgebied. Wij streven er naar een ‘lerend team’ te zijn en hebben daarom wekelijks overleg, om ook van elkaars expertise optimaal gebruik te maken.
Samen met u kijken we hoe u het beste geholpen kan worden waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij uw levensvisie cq levensbeschouwing en de normen en waarden die in uw leven belangrijk voor u zijn.